Vyberte stránku

Pylová zrna obsahují alergeny, které u přecitlivělých jedinců mohou vyvolat alergickou reakci, a alergická reakce na pyl převážně větrosprašných rostlin patří k těm nejběžnějším projevům alergie.

Obecně je možné pylovou sezónu ve střední Evropě rozdělit na 3 hlavní období:

1) Jarní (především pyl stromů, hlavně z čeledi břízovitých a lískovitých)

2) Letní (hlavně pyly trav)

3) Podzimní (především pyl vysokobylinných plevelů, hlavně pelyněk, následován ambrózií)

Výskyt jednotlivých pylových druhů a jejich aktuální množství v ovzduší se mění v závislosti na období roku a vývoji počasí.

Právě znalost aktuálního výskytu pylových alergenů v ovzduší a předpověď jejich výskytu pomáhá alergikům včas reagovat a přizpůsobit své aktuální a budoucí denní aktivity tak, aby např. snížili svůj pobyt venku, omezili větrání domu v době, kdy se očekává ve vzduchu největší množství pylu, na který jsou alergičtí.

Výskyt pylů v ovzduší je sledován monitorovacími stanicemi po celé Evropě a je možné se dozvědět nejen informace o výskytu pylů v ovzduší za předchozí období, ale také předpověď jejich výskytu pro nejbližší období v každé evropské zemi. Na základě takových informací může alergik nejen plánovat svou činnost, ale také aktuálně přizpůsobit svoji léčbu a tak zmírnit příznaky své alergie.

V rámci celé Evropy je možné vyčlenit 6 základních skupin nejvýznamnějších pylových alergenů:

– Bříza + její příbuzné druhy a rody

– Trávy + obiloviny

– Olivovník + jasan

– Pelyněk + ambrózie

– Drnavec + kopřiva

– Cypřišovité

Data o výskytu alergenů v ovzduší jsou z jednotlivých evropských monitorovacích stanic posílána do centrální evropské pylové databáze ve Vídni a pro každou evropskou zemi samostatně jsou k dispozici na webových stránkách www.polleninfo.org

V České republice pokrývá síť monitorovacích stanic celé její území. Cílem je kontinuální sběr a vyhodnocování dat o koncentraci jednotlivých pylových zrn v ovzduší, podávání informací o okamžité koncentraci pylových alergenů a vypracovávání předpovědi dalšího vývoje pylové sezóny.

Týdenně aktualizované údaje o tom, které pyly se na území České republiky právě vyskytují (právě aktivní alergeny) a pylová předpověď na další období jsou zveřejňovány na webových stránkách www.pylovasluzba.cz

ORIENTAČNÍ PYLOVÝ KALENDÁŘ ZNÁZORŇUJÍCÍ VÝSKYT PYLU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (www.pylovasluzba.cz)

Zdroj: lekarnickekapky.cz