Vyberte stránku

Spolu s novým rokem se k nám dostala i novinka, zvaná e-recept. Ona to tak úplně novinka není, jen se nepoužívala příliš často. Její pozitiva zřejmě nedosahovala takových výšin, aby to stálo za větší rozšíření. Ale je tu a musíme se s tím vypořádat. Takže dnes takové malé shrnutí:

E-recept jsou data, uložená kdesi v tzv. centrálním úložišti. To, s čím půjdete do lékárny, je identifikátor, který má nejčastěji podobu papírové průvodky e-receptu (vypadá jako dřívější recept, ale bez razítka, jmenovky lékaře apod. Musí ale vždy obsahovat čárový kód).  Dále tento identifikátor můžete dostat formou emailu, SMS nebo QR-kódu. Upřednostňuje se ale papírová průvodka. Po načtení do počítače se nám zobrazí, co Vám lékař předepsal. Pozor – směrodatné je to, co zadal lékař do úložiště, nikoliv to, co je napsané na průvodce!

Celý výdej léků bude díky procesu načítání a hlášení trvat o něco déle. Bohužel, my to neovlivníme, tak se za to na nás nezlobte. Problém nastane i tehdy, když bude na e-receptu nějaká chyba. Lékárník má nyní mnohem méně možností, jak to opravit a v mnoha případech to nebude moci opravit vůbec. Lékař bude muset předepsat recept znovu. Ani toto neovlivníme, zákon nám potřebné kompetence nyní nedává.

E-recept si můžete vyzvednout kdekoliv v lékárně v České republice. Zákon dokonce lékaři přímo zakazuje, aby identifikátor odesílal přímo do konkrétní lékárny, i když by to bylo se souhlasem pacienta.

Platnost e-receptů je stejná jako u klasických (standardně 14 dní, antibiotika 5 dní, z pohotovosti 1 den). Lékař může platnost receptu prodloužit až na 1 rok.  Po vypršení platnosti receptu nepůjde lék vydat.

I nadále se budete setkávat s klasickými recepty – půjde o recepty na silně účinné látky (s modrým pruhem), recepty, které vystaví lékař při návštěvě u Vás doma nebo které si budete vyzvedávat v jiné zemi EU. Lékař může vystavit klasický recept i v jiných případech, ty ale potom musí na recept uvést.

Pokud nebude fungovat spojení s úložištěm, zkusí lékárník využít náhradních možností cesty k úložišti. Pokud to nebude technicky proveditelné, nelze bohužel léky vydat a budete muset si přijít vyzvednout léky ještě jednou. Tato situace nás mrzí, ale neovlivníme to.

Zatím ještě není nastaveno fungování systému tak, aby se daly při výdeji odhalit rizika kombinace Vašich léků nebo duplicita předepsání. Tento záměr tedy úložiště zatím nenaplňuje, i když to bylo slibováno. Co přinese budoucnost, se uvidí. Držme si palce!